O firmie

www.telefonypodlaskiesa.pl

Dane rejestrowe

Spółka Telefony Podlaskie SA jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 000033429.
NIP : 823-000-11-25
REGON: 710003368

Skip to content