FAQ

Co to jest e-faktura?

E-faktura – jest bezpłatną, wygodną i szybką formą dostarczania faktury w formie elektronicznej na Twój adres e-mail. E-faktura jest zawsze w Twoim zasięgu, z e-fakturą żyjesz wygodniej.

Faktura elektroniczna, zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), posiada dokładnie taką samą moc prawną jak jej papierowy odpowiednik. Za pomącą e-faktury można rozliczać się z Urzędem Skarbowym  (np. z tytułu ulgi internetowej) tak samo jak przy użyciu faktury papierowej.

 

Jak zamówić e-fakturę?

Żeby zamówić e-fakturę należy wypełnić oświadczenie (dostępne na www.telefonypodlaskiesa.pl/Do pobrania/Druki wniosków lub w Biurze Obsługi Klienta) i dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta lub przesłać na adres, Telefony Podlaskie S.A., ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski.

 

Jak zgłosić usterkę?

Usterkę w funkcjonowaniu usługi można zgłaszać pod numerem 25 787 00 00 w dni robocze w godzinych 8:00-16:00, w pozostałym czasie numer 25 787 00 00 jest obsługiwany przez automatyczny system przyjmowania zgłoszeń.

Usterkę można zgłosić również przez formularz Zgłaszania uszkodzeń dostępny na stronie głównej.

 

Jak skonfigurować router ADSL?

 1. Przed zmianą konfiguracji należy zadzwonić na numer 25 787 00 00, w godzinach 9:00 – 16:00, w celu przeprowadzenia analogicznych zmian po stronie operatora. Należy podać swój numer telefonu/usługi.
 2. Konfiguracja routera ADSL nie może być udostępniona osobom trzecim.
 3. Spółka Telefony Podlaskie nie udostępnia dotychczas używanych haseł dostępu do routera i PPPoE. Aby abonent mógł samodzielnie konfigurować router ADSL skonfigurowany wcześniej przez Spółkę Telefony Podlaskie musi przywrócić ustawienia fabryczne w routerze.
 4. W routerze lub komputerze wpisać adresy DNS: 194.204.152.34 i 194.204.159.1
 5. W  routerze wybrać WAN i ustawić otrzymane parametry konfiguracyjne:
  – vpi                                                            – 3
  – vci                                                            – 33
  – encapsulation                                        – PPPoE LLC
  – username                                               – otrzymane przy zawieraniu umowy
  – password                                                – otrzymane przy zawieraniu umowy
  – automatic reconect lub always on     – wybrać
 6. W routerze w LAN lub komputerze wpisać adresy DNS: 194.204.152.34 i 194.204.159.1
 7. W menu routera ADSL Configuration:
  – User Selected     – ustawić
  – Annex A               – ustawić
  – SRA                      – wyłaczyć
 8. Zapisać ustawienia.
 9. Tak skonfigurowany router jest gotowy do pracy. Sprawdzić konfigurację poprzez uruchomienie przeglądarki internetowej i otwarcie dowolnej strony WWW.
Skip to content