Naszym celem jest zapewnienie skutecznego systemu monitorowania i identyfikacji przypadków niewłaściwych zachowań, reagowanie oraz podejmowanie działań naprawczych.

Wszystkie osoby, w tym pracowników, współpracowników i interesariuszy Spółki Telefony Podlaskie S.A., prosimy o zgłaszanie zaobserwowanych bądź domniemanych przypadków naruszeń zasad Zarządzania Zgodnością, dotyczących Spółki Telefony Podlaskie S.A. bądź podmiotów i osób z nią powiązanych na adres: zapytaj.etyka@telefonypodlaskiesa.pl

Prosimy o zaznaczenie, że sprawa dotyczy zarządzania zgodnością/compliance. Zapewniamy poufność procesowania zgłoszeń. Równocześnie prosimy o odpowiedzialne i rozważne podejście do zawartości przesyłanych nam zgłoszeń i informacji.

Skip to content