Informacje dla Akcjonariuszy

Informacje o firmie

Telefony Podlaskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000033429

NIP 823-000-11-25

REGON 710003368

Kapitał Zakładowy: 18 516 600,00 PLN

Strona internetowa: www.telefonypodlaskiesa.pl  

e-mail: sekretariat@telefonypodlaskiesa.pl

Statut Spółki Telefony Podlaskie S.A.

 

 

wartość udziałów

[PLN]

Ilość akcji

[szt.]

%

 1. Orange Polska S.A.

16 530 400

 165 304

 89,27

 2. Gmina Sabnie

308 500

3 085

1,67

 3. Miasto i Gmina Kosów Lacki

267 200

2 672

1,44

  4. Gmina Sterdyń

266 000

2 660

1,437

 5. Gmina Sokołów Podlaski

231 000

2 310

1,25

 6. Gmina Repki

210 000

2 100

1,13

 7. Miasto Sokołów Podlaski

208 300

2 083

1,12

 8. Gmina Ceranów

128 000

1 280

0,69

 9. Gmina Bielany

 125 000

 1 250

 0,68

 10. Gmina Jabłonna Lacka

 124 000

 1 240

 0,67

 11. SOKOŁÓW-Service Sp. z o. o.

 109 000

 1 090

 0,59

 12. Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

 8 700

 87

 0,05

 13. Fundacja Telefony Polskie

 500

 5

 0,003

                                                                                   RAZEM:

 18516600

 18566

 100,00

 

Struktura akcjonariatu

Ogłoszenia

Informacja dla Akcjonariuszy
  Sokołów Podlaski, dnia 22 lipca 2020 roku. Szanowni Państwo, Zarząd spółki Telefony Podlaskie S.A. (dalej "Spółka") informuje, że ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych…
Skip to content